ილია

მომხსენებელი

დიმიტრი შველიძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მომხსენებელი

მარიამ ჩხარტიშვილი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მომხსენებელი

ირაკლი ჩხაიძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

აბსტრაქტი:

   ილია ჭავჭავაძე - ქართველი საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი და მწერალი, რომელმაც  მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მეცხრამეტე საუკუნეში საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შექმნაში. ის სათავეში ჩაუდგა თერგდალეულთა თაობას, რომლებმაც ქართულ ინტელექტუალურ სივრცეში მოდერნული, ევროპული იდეები და ხედვები შემოიტანეს. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ ევროპელობის და ზოგადად, საქართველოს ევროპული მომავლის ნარატივი ყველაზე მკაფიოდ სწორედ ილია ჭავჭავაძის ნააზრევში გამოჩნდა.

    როგორც ფართო საზოგადოებრივ დონეზე, ასევე ინტელექტუალურ წრეებში, ბევრს საუბრობენ მის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის მნიშვნელობაზე, თუმცა, ილიას ფიგურის საყოველთაო აღიარება არ არის საზოგადოებრივი კონსენსუსის საფუძველი.

     საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელთათვისაც ილია საკულტო მოღვაწეა, სრულიად განსხვავებული ხედვა აქვს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა ერის მშენებლობის ფორმები, საზოგადოების განვითარების მოდელები და მიმართულებები, საგარეო-პოლიტიკური კურსი და სხვა.

 

 

მოდერატორი

აკაკი ჩიქობავა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის თბილისის რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბის) ინიციატივითა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, 2022 წლის 26 დეკემბერს, 14:00 საათზე, თსუ-ის I-ლი კორპუსის 115-ე აუდიტორიაში, იგეგმება პანელური სესია, სახელწოდებით:
 

„ილია ჭავჭავაძე - წარსული და თანამედროვეობა

 

5 დეკემბერი 2022