მალხაზ მაცაბერიძე
სალომე დუნდუა
დავით სართანია
Georgien_Parlament_Unabhängigkeit

მომხსენებელი

 

 

პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მომხსენებელი

 

 

პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

მომხსენებელი

 

 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 
 

102 წლის წინ, 1921 წლის 21 თებერვალს, დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელმა კრებამ ქვეყნის უმთავრესი სამართლებრივი დოკუმენტი - კონსტიტუცია მიიღო, რომელმაც მხოლოდ ოთხი დღე იარსება, მაგრამ მისი ისტორიული როლი უმნიშვნელოვანესი იყო. ის ერთ-ერთი პროგრესული კონსტიტუცია იყო ევროპის კონტინენტზე და ჯერ კიდევ მაშინ აღიარებდა ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა: თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო. სწორედ პირველმა კონსტიტუციამ განსაზღვრა ქვეყნის პირდაპირი დემოკრატიის, ხელისუფლების დანაწილებისა და სეკულარული სახელმწიფოს ძირითადი პრინციპები.

1921 წლის კონსტიტუცია დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული სახელმწიფოებრივი წყობილების შექმნის უნიკალიურ გამოცდილებას წარმოადგენს. 

 

 

1921 წლის კონსტიტუცია - საქართველოს ევროპული არჩევანი

"ქართველ ერს, აღიდგინა რა რუსეთის ბატონობის მიერ დარღვეული უფლებანი, სურს თავისუფლად შეჰქმნას თავისი სახელმწიფო და მოაწყოს თავისი საერთაშორისო დამოკიდებულება, რათა შესძლოს როგორც მის, აგრეთვე კავკასიის საკეთილდღეოდ ხანგრძლივად და უზრუნველყოფით ისარგებლოს თავის აღდგენილი უფლებებით."
19 თებერვალი 2023
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული კვლევითი ცენტრის (ჰაბის) ორგანიზებით, 2023 წლის 21 თებერვალს, 16:00 საათზე, თსუ-ის 1-ლი კორპუსის 107-ე აუდიტორიაში, იგეგმება პანელური სესია, სახელწოდებით: