მარია მაკაროვა

ვიცე-პრეზიდენტი/ფინეთის აკადემია

 პროფესორი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დავით ფრანგიშვილი

 პროფესორი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონულ ცენტრს ხელმძღვანელობს აკადემიური დირექტორი, ევროპის აკადემიის წევრი, დავით ფრანგიშვილი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს თსუ-ის რექტორი.

აკადემიური დირექტორი და საკოორდინაციო საბჭო განსაზღვრავს ცენტრის სტრატეგიულ მიმართულებასა და საქმიანობას.

თამაზ გამყრელიძე

დავით ლორთქიფანიძე

გენერალური დირექტორი /

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

მერაბ კოკაია

პროფესორი/ლუნდის უნივერსიტეტი (შვედეთი)

ალექსანდრე ცისკარიძე

 პროფესორი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიხეილ ჩხენკელი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის მინისტრი

ზაალ კოკაია

პროფესორი/ლუნდის უნივერსიტეტი (შვედეთი)

გიორგი შარვაშიძე

რექტორი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკოორდინაციო საბჭო

ევა კონდოროსი

პროფესორი/უნგრეთის მეციერებათა აკადემიის ბიოლოგიური კვლევების ცენტრი